Managed hosting gjort simpelt: En trin-for-trin guide

Hvis du har ansvaret for din virksomheds IT, har du måske spurgt dig selv:

”Tør jeg lægge min serverdrift hos en IT-leverandør?”

I så fald har managed hosting været med i dine overvejelser. Bevidst eller ej.

Det er nemlig en løsning, hvor du lader en leverandør stå for den komplette drift af dine servere.

Sådan en beslutning kan være skræmmende i begyndelsen – at lade en virksomhed udefra håndtere en stor del af din virksomheds IT.

Men tænk over det her:

Producerer du selv al din elektricitet derhjemme?

Kulden til køleskabet, lyset til nattelampen og lyden til højtaleren?

Sandsynligvis ikke.

… Medmindre altså, at du har en hel vindmøllepark i din baghave. I så fald – cadeau til dig.

I stedet udliciterer de fleste af os produktionen af vores elektricitet til en specialistvirksomhed.

Dét gør vi, fordi specialistvirksomheden kan udføre jobbet langt mere omkostningseffektivt, end vi selv ville kunne.

Vi opnår altså fordele ved at lade en leverandør stå for driften af vores el.

Og hvordan kan det relateres til IT-drift? Og mere konkret: managed hosting?

Se, for de fleste virksomheder er serverdrift ikke deres hovedkompetence.

(Ligesom vores hovedkompetence ikke er at producere el).

En virksomhed har måske enkelte ansatte til at drifte deres servere, men det er ikke denne drift, som virksomheden tjener penge på.

Jo flere af de IT-relaterede opgaver virksomheden kan udlicitere, desto bedre kan virksomheden fokusere på sin reelle forretning.

Og det er her managed hosting kommer i spil.

Lad os tage et kig på, hvad managed hosting helt specifikt er:

Hvad er managed hosting?

Managed hosting er en IT-driftsmodel, hvor leverandøren udlejer dedikerede servere og tilhørende hardware til en enkelt kunde. Udstyret opbevares på leverandørens facilitet, og leverandøren vedligeholder og administrerer serverne.

Aha!

Normalt når du køber server hosting til din virksomhed, kan du enten have eneret til serveren eller dele pladsen med andre virksomheder.

Det kaldes shared hosting, når du deler pladsen med andre virksomheder, og dedikeret hosting, når du har eneret over en server.

Begge løsninger kan være administreret og vedligeholdt af leverandøren, men betegnelsen ’managed hosting’ dækker kun over løsninger med dedikerede servere.

For yderligere forklaring kan du her læse om den praktiske forskel på shared og managed hosting for din virksomhed:

Shared hosting

Shared hosting vil generelt altid være administreret og vedligeholdt af leverandøren.

Ved shared hosting bruger din virksomhed en del af den diskplads, processorhastighed, hukommelse og båndbredde, som serveren indeholder. Samtidig konkurrerer du mod andre virksomheder, som går efter de samme ressourcer.

Konkurrencen om ressourcerne betyder, at shared hosting pludselig kan have begrænsninger for dig, hvis din ”nabo” øger sit ressourceforbrug.

I nogle tilfælde vil du også dele plads med flere tusinde virksomheder, hvilket gør risikoen for dårligt naboskab stor. Hvis bare én af de andre virksomheder bliver smittet med malware, kan du risikere også at blive ramt, fordi I deler server.

Shared hosting er altså ustabilt og usikkert, hvilket får mange virksomheder til at fravælge løsningen. Til gengæld er det billigt, og derfor kan løsningen overvejes ved opbevaring af mindre kritisk data.

Dedikeret hosting

Dedikeret hosting kan både være managed eller unmanaged alt efter, hvilken løsning du køber.

Ved dedikeret hosting er den pågældende server (eller servere) tilegnet udelukkende din virksomhed. Du har altså eneret til serverens ressourcer.

Når det kun er din virksomhed, som har ret til en server, vil sikkerheden på serveren være markant forbedret. Derudover vil driften være mere stabil, fordi ressourcerne udelukkende er reserveret til dig.

Dedikeret server hosting er således den fortrukne løsning for mange virksomheder – omend det også er den dyreste sammenlignet med shared hosting.

En dedikeret server kan overordnet set opbevares på tre måder:

  1. Managed, hvor leverandøren opbevarer, administrerer og vedligeholder serveren
  2. Co-location, hvor serveren opbevares hos en ekstern virksomhed, men hvor din virksomhed selv administrerer og vedligeholder serveren
  3. On-premise, hvor serveren opbevares hos dig selv. Her kan du enten selv administrere og vedligeholde serveren eller få en IT-virksomhed til det

Hvis din virksomhed har stærke inhouse IT-kompetencer, kan der være grunde til, at I vælger selv at drifte jeres servere. Men ellers er managed hosting den ultimative løsning, fordi din virksomhed får mere tid og flere ressourcer til det vigtige: jeres kerneforretning.

Fordelene ved managed hosting er ikke bare mere tid til din kerneforretning, men også de ekstra kompetencer, som IT-leverandøren tilføjer på driften af dine servere.

Her er nogle af de tekniske egenskaber services, som managed hosting kan indebære for dine servere:

6 tekniske egenskaber og services ved managed hosting

Nogle tekniske egenskaber og services vil altid være inkluderet i managed hosting, imens andre afhænger af IT-leverandøren. Fælles er, at de kan gavne din virksomheds IT-drift.

Lad os se.

#1 Opsætning og konfiguration af hardware

Hardware er dyrt – især fordi det regelmæssigt skal udskiftes. Af den grund er det afgørende, at hardwaren opsættes og konfigureres ordentligt, så den fungerer optimalt.

Det nytter ikke for din virksomhed at investere i dyre domme i server-hardware uden de rette kompetencer til at opsætte og konfigurere serverne.

Med managed hosting fra en IT-virksomhed får du kompetencerne fra professionelle IT-konsulenter.

#2 Installation og konfiguration af software

Servere ser indiskutabelt æstetiske ud at have stående – men det bagvedliggende software (som ikke kan ses) er mindst lige så vigtigt.

Softwaren skal sættes korrekt op, så du får det fulde udbytte af de potentielt dyre licenser.

Også her kan know-how fra IT-konsulenter udefra sikre din virksomhed.

#3 Vedligeholdelse af opdateringer

Én af de største sikkerhedsbrister i IT er manglende opdateringer (også kaldet patches).

De IT-kriminelle finder løbende sikkerhedshuller i forældet software, som de kan misbruge til at infiltrere uvidende brugere med ransomware og andre ondsindede programmer.

Ved at lade en IT-leverandør drifte din virksomheds servere, kan du sikre dig at have de nyeste opdateringer.

#4 Overvågning af serveren

Selv hvis dine servere er opsat og konfigureret til perfektion, vil der løbende opstå fejl.

Når du oplever serverfejl, er det vigtigt, at du hurtigt får fejlen løst.

Som du sikkert ved, er velfungerende servere nemlig afgørende for, at din virksomheds drift kan fortsætte.

Jo hurtigere du opdager serverfejlen, desto hurtigere kan du løse problemet.

Sagen er bare, at det kræver mange ressourcer løbende at skulle overvåge din virksomheds servere.

Ofte vil en IT-leverandør have automatiseret overvågningsprocessen i sådan en grad, at de omkostningseffektivt kan overvåge din virksomheds servere.

Med managed hosting kan du altså ultimativt sikre din virksomheds IT-drift uden selv at skulle stå for det.

#5 Backup

Nogle gange er det en del af pakken, og andre gange er det et tilkøbsprodukt.

Uanset hvad, er backup en essentiel del af den IT-sikkerhed, som din virksomhed bør have.

Ingen servere er fuldstændigt sikre, og derfor er det vigtigt, at du altid kan gendanne din virksomheds data ved en ulykke.

Men ikke alle backups er skabt ens. En forældet backup kan få din virksomhed til at tabe penge.

Her er bare en del af de fejl og mangler, som en forældet backup kan indebære:

  • Lang restore/gendannelsestid, hvilket fører til tab af drift for din virksomhed. Som du nok ved, er hver times nedetid kritisk
  • Sjusket redundans, hvilket giver din virksomhed et overflod data, som I skal købe serverplads for at opbevare
  • Mangelfuld backup, hvilket fører til data-tab for din virksomhed. Fx kan slutbruger-data nemt glemmes – især i en tid, hvor medarbejderne bruger både laptops og mobiler til at arbejde på.

Du bør altså sørge for, at din virksomhed har en moderne backup-løsning. Du kan få en fuldent backup-løsning hos en IT-virksomhed som en del af en managed hosting-løsning.

#6 Disaster recovery

Nedetid er én af de primære årsager til, at virksomheder taber penge ved ulykker.

Ved ulykke vil en ordentlig backup sikre, at din virksomheds data hurtigt kan gendannes på din virksomheds servermiljø.

Men en backup er begrænset til kun at gemme dataet på din virksomheds servere.

Og hvad sker der så, hvis hele servermiljøet (inklusiv applikationer og operativsystemet) bliver ramt af en ulykke?

For at sikre din virksomhed kortest mulig nedetid ved sådanne ulykker, bør du overveje en disaster recovery.

En disaster recovery er et snapshot af hele din virksomheds servermiljø, så det hurtigt kan gendannes.

Du kan ofte tilkøbe disaster recovery hos din leverandør af managed hosting, hvilket sammen med backup udgør en god basis for din virksomheds IT-sikkerhed.

Ovenstående tekniske hjælp gør, at managed hosting kan være en forretningsmæssig fordel på flere parametre.

For din virksomhed kan løsningen have følgende fordele:

3 forretningskritiske fordele ved managed hosting

#1 Formindskede driftsomkostninger

Dét hardware og den ekspertise, som det kræver at drifte en inhouse (altså on-premise) server, er dyr og kompleks at anskaffe og sætte op.

For mange virksomheder vil omkostningerne være mindre ved at lade en IT-specialistvirksomhed vedligeholde og administrere deres servere.

Når du skal vælge en server-løsning til din virksomhed, bør du overveje, hvad omkostningerne ville være ved selv at drifte serverne.

Hvor meget skal din virksomhed aflønne en medarbejder for at varetage driftsopgaven?

Det er et kritisk spørgsmål, som kan vende vippen på, hvorvidt managed hosting er en god eller dårlig forretning for dig.

#2 Øget fleksibilitet og skalérbarhed

I de fleste tilfælde er managed hosting en fleksibel IT-løsning – og ikke en one-size-fits-all løsning.

Leverandøren kan sammen med dig udarbejde en individuel løsning, som passer til din virksomheds behov og budget. Derudover kan løsningen løbende ændres, hvis din virksomheds behov skifter.

For dig betyder det altså, at du med kortere varsel kan skalere op og ned for din virksomheds servere – i modsætning til en on-premise-løsning, hvor du selv skal investere i helt nyt hardware og opsætning.

#3 Mere effektiv brug af ressourcer

Hvis din virksomhed har IT-medarbejdere ansat, så ved du bedre end nogen anden, at IT-evner kan være kostbare. Med det i tankerne giver det mening at bruge din virksomheds IT-ressourcer bedst muligt.

Når du bruger managed hosting, sørger leverandøren for den daglige drift af din virksomheds servere. Dermed kan din virksomheds inhouse IT-medarbejdere fokusere på andre, vigtigere opgaver.

On-premise servere som alternativ

Selvom managed hosting har forretningsmæssige fordele for mange virksomheder, kan der alligevel være årsager til, at du ikke ønsker at udlicitere hele driften af din virksomheds IT.

Fx kan det være, at du ikke har fundet en IT-leverandør, som du føler dig tryg ved.

Det kan også være, at du vægter fordelene ved en on-premise-løsning højere end fordelene ved managed server hosting.

Her er et par typiske årsager til, at en virksomhed vælger en on-premise-løsning:

Tilgængelighed

Selvom nutidens båndbredde er kraftig, kan der være tilfælde, hvor en virksomheds internetforbindelse bliver svækket, så medarbejderne ikke kan tilgå et datacenter udefra.

Hvis du fx arbejder i en global virksomhed med medarbejdere bosiddende i områder med dårlig internetforbindelse, kan du risikere, at tilgængeligheden for disse medarbejdere bliver ustabil.

I sådan et tilfælde kan det give en mere stabil tilgængelighed med en on-premise-løsning, hvor dataene transporteres gennem et privat WAN.

Regulativer

Afhængigt af din virksomheds branche og geografi kan der være regulativer, som gør, at du ønsker at opbevare jeres data på egne on-premise servere.

Sundhedssektoren og den finansielle sektor er almene eksempler på brancher, hvor IT skal tage ekstra skridt for at bevise over for myndighederne, at følsomme data holdes sikker.

Personfølsomme informationer har eksempelvis nogle skrappe regler i Danmark, hvor den nye persondataforordning fra EU træder i kraft fra 2018.

En god IT-leverandør vil kunne levere en hosting-løsning, der overholder de danske regulativer – såsom den nye persondataforordning fra EU. Men hvis du endnu ikke har fundet den rette leverandør, kan en on-premise-løsning være et godt sted at starte for din virksomhed.

Manglende tillid

Tillid til en IT-leverandør er svært at definere. Det afhænger af din virksomheds behov, leverandørens overordnet omdømme samt jeres service-level agreement (SLA).

Tilliden er vigtig, fordi IT-leverandøren skal opbevare din virksomheds kritiske data.

Hvis du ikke kan finde en IT-leverandør, som du føler dig tryg ved, kan du opbevare din virksomheds data på on-premise servere.

Konklusion

At lade en IT-leverandør stå for den fulde drift af din virksomheds servere kan give en række fordele.

Ofte vil managed hosting fra en leverandør inkludere en række tekniske egenskaber og services, som kan gavne din virksomhed. Fx kan virksomheden overvåge serverens oppetid eller løbende tage backups af din virksomheds data.

De tekniske egenskaber og services giver sammensat nogle forretningskritiske fordele, som ultimativt har en indflydelse på din virksomheds bundlinje.

Med det sagt kan der stadig være grunde til, at du ønsker at beholde din virksomheds data på en server placeret hos jer selv. De grunde kan fx være tilgængelighed, regulativer eller manglende tillid til IT-leverandører.

Læs mere om IT-hosting

Du kan også læse mere om shared hosting, hosting i cloud, IT-outsourcing og Microsoft Azure.

keyboard_arrow_up