Tør du lade være med at sende din IT-infrastruktur til service?

”If it ain’t broken, don’t fix it!” er næppe en accepteret metodik i særlig mange virksomheder.

I praksis beskriver det alligevel en del organisationers tilgang til håndteringen af IT-infrastrukturen – herunder til sikkerhed, lagring og de værktøjer, medarbejderne anvender. For hvorfor dog bruge kræfter i en travl hverdag på noget, der fungerer og har gjort det i årevis?

Det kan der faktisk være mange gode grunde til at gøre.

Kan I komme op at køre efter nedbrud eller hackerangreb?

IT-infrastrukturen har tendens til at knopskyde over tid, ligesom der ofte kommer tilretninger og customiseringer til. Det gør det både svært at holde rede på sammenhæng, dokumentation og om man anvender alle de elementer, applikationer og services, man betaler for.

Dels bliver det med tiden stadig mere besværligt at bevare overblikket over, hvor forretningskritiske data opbevares, og hvor hyppigt der tages sikkerhedskopi af dem – eller om det overhovedet sker.

Ofte mangler der også en realistisk plan for hurtig gendannelse af services som f.eks. ERP-system, lager- og ordrehåndtering. Det kan blive kritisk eller decideret livstruende for virksomheden i tilfælde af nedbrud eller hackerangreb. Eksempelvis i det tilfælde, hvor kernesystem og samtlige data pludselig er krypterede og fuldkommen utilgængelige.

Få overblikket – og bevar det

Derfor kan det være klogt at give hele IT-infrastrukturen et gennemgribende serviceeftersyn på årlig basis.

Det sikrer opdateret viden om:

  • Hvilke elementer, der er i drift på tværs af samtlige miljøer
  • Risiko og prioritering mellem hver enkelt system/applikation/service i tilfælde af f.eks. et nedbrud
  • Svage punkter i hvert enkelt miljø (ift.. f.eks. drift, sikkerhed, adgangskontrol, backup og systemgendannelse m.m.)
  • En prioriteret liste over tiltag, der bør gennemføres med henblik på at styrke f.eks. driftsøkonomi, stabilitet eller sikkerhed
  • Forhold af betydning for prioriteringen af bemanding og beredskab – samt om der eksempelvis er behov for tiltag, der sikrer bedre overholdelse af eksempelvis GDPR.

Den første gennemgang bør give et samlet overblik og sikker viden om, hvor det bedst kan svare sig – eller måske endda er kritisk – at prioritere kræfterne indledningsvist. Efterfølgende analyser sikrer, at du bevarer overblikket over ændringer i IT-infrastrukturen.

Udnyt licenserne bedre og skær overflødige omkostninger væk

Under alle omstændigheder bør en analyse altid munde ud i en prioriteret og fagligt velbegrundet analyse, der er direkte anvendelig for organisationen. Det gør det muligt for organisationen at prioritere ressourcer og økonomi samt – til syvende og sidst – at træffe beslutninger på et solidt, vidensbaseret grundlag.

Får du gennemgået din IT-infrastruktur på årlig basis, bør du også sikre, at den rummer viden om udvikling, løsninger og teknologier, der kan styrke virksomheden – eller som måske kan påvirke den måde, I driver IT-infrastrukturen i dag.

Endelig åbner analysen sædvanligvis også for, at din virksomhed bliver bedre i stand til at udnytte de løsninger og licenser, du allerede har investeret i – samt at identificere de licenser, du betaler for men ikke udnytter.

Til sidst bør være et resumé til ledelsen, som på et overordnet niveau sammenfatter og prioriterer tiltag, der anbefales gennemført. Herunder om analysen bør give anledning til en revision af den aktuelle IT-strategi.

Få mere at vide om en 360 graders IT-analyse 

 

Lasse Staunstrup Lassen

Sales Manager

+45 2334 9695

lalas@itrelation.dk lalas@itrelation.dk

Lasse Staunstrup Lassen

keyboard_arrow_up