IT Relations betingelser for udsendelse af nyhedsbreve

Tak for din interesse for vores nyhedsbrev.

Ved din tilmelding accepterer du nærværende vilkår for vores behandling af dine personoplysninger.

Ved din tilmelding accepterer du at modtage nyhedsbreve fra os:

IT Relation
Dalgas Plads 7B, 1. sal
DK-7400 Herning
CVR-nr. 27001092

Derudover bliver dine oplysninger behandlet af vores samarbejdspartner Mailchimp Inc., i USA, som er databehandleren. Vores samarbejdsparter giver IT Relation mulighed for at oprette, sende og administrere nyhedsbreve. Du er sikret, at dine personoplysninger bliver behandlet i henhold til gældende lovgivning, da Mailchimp Inc. er certificeret efter Privacy Shield aftalen som er indgået mellem USA og EU. USA er betragtet som et land med et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, og er dermed på Datatilsynets liste over sikre lande.

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet igen ved at klikke på det ”unsubscribe” link, der medfølger hvert nyhedsbrev.


Personoplysninger og hvad vi bruger dem til

Når man tilmelder sig nyhedsbrevet, afgiver man typisk mailadresse, navn og e-mail.

Vi anvender disse oplysninger for at kunne udsende nyhedsbrevet til dig og gøre indholdet personligt.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevene – herunder om nyhedsbrevene åbnes, i hvor lang tid de er åbne, hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes og om der klikkes på links, opsamles af vores it-system. Disse oplysninger bruger vi til at forbedre vores service, så vi i endnu højere grad kan målrette og tilpasse indholdet efter modtagernes interesser.

Retsgrundlaget for vores indsamling/opbevaring/behandling af personoplysningerne er persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Vi ønsker med vores nyhedsbrev at skabe interesse om vores virksomhed.


Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved frameldelse opbevarer vi dine oplysninger i 24 måneder inden de slettes hos os (og vores databehandler, hvis vi gør brug af en sådan). Vi opbevarer oplysningerne for at sikre, at du ikke efterfølgende bliver kontaktet utilsigtet. 


Videregivelse

Vi udveksler dine oplysninger med firmaet Co3 A/S, der yder bistand til IT Relation ved udsendelse af nyhedsbreve.  Derudover udveksles oplysningerne med MailChimp, Inc., der er databehandler. Opbevaring og adgang til dine oplysninger 

De personer, der har adgang til dine oplysninger, er IT Relations salgs- og marketingafdeling samt It-afdelingens samarbejdspartnere. 

IT Relation og vores samarbejdspartnere anvender passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der sikrer integritet og fortrolighed i forbindelse med behandlingen af personoplysninger. 


Dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig m.v.

Du har ret til at få urigtige oplysninger, vi har om dig, slettet, jfr. nærmere persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at få slettet dine oplysninger hos os og vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) jfr. persondataforordningens artikel 17. Denne ret kan du udøve ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og vi sørger for at underrette vores databehandler (såfremt vi har udvekslet oplysningerne med en sådan) om, at oplysningerne skal slettes, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Du har ret til at få begrænset vores behandling af oplysninger om dig jfr. nærmere persondataforordningens artikel 18.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jfr. persondataforordningens artikel 21. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger. Se www.datatilsynet.dk.

keyboard_arrow_up