Hør mere om Hverdagens IT Superhelte

 

FAQ – NgDP i SEPO

 

På denne side har vi samlet de mest stillede spørgsmål til Næste generation Digital Post i SEPO.

Det nye Digital Post fra offentlige myndigheder, som var planlagt til at gå i luften den 30. november 2021, udsættes til første kvartal 2022. Indtil da vil borgere og virksomheder fortsat modtage Digital Post fra det offentlige i e-Boks, på borger.dk og Virk, som de plejer.

Du kan læse mere her:
NgDP udskydes til første kvartal

Hvad er NgDP?

NgDP er Digitaliseringsstyrelsens nye bud på Digital Post.

 • Leveres af Netcompany
 • Afløser Digital Post-delen af e-Boks
 • Håndterer ikke videresendelse fra e-Boks 

Du kan læse mere her:
Link til Digitaliseringsstyrelsens FAQ

SEPO og NgDP

Hvordan samarbejder SEPO og NgDP

Her er links til de 2 Webinar'er afholdt af SEPO d. 13+14. oktober 2021:

Webinar den 13. okt. om teknisk SEPO ifm. NgDP
 Gense webinar: Teknisk SEPO session ifm. NgDP (itrelation.dk)

Webinar den 14. okt. om Send Digitalt ifm. NgDP samt Mailfordeler
 Gense webinar: SEPO Send Digitalt ifm. NgDP

Her kan du downloade de to tekniske breve, som SEPO har sendt ud:

Teknikbrev NgDP del 1

Teknikbrev NgDP del 2

Teknikbrev NgDP del 3

 

Nedenstående link henviser til teknisk præsentation af NgDP i SEPO for inhouse kunder:

NgDP Teknisk gennemgang

Ang. ’onlineversionen’, så arbejder vi på den i øjeblikket. Den bliver desværre ret sent færdig ift. idriftsættelsen (i slutnngen af uge 46 som det ser ud nu).

Funktionaliteten bliver, i første udgave, mindre end i den klassiske version. Der vil være opslag på kontaktpunkter, men der vil ikke være konfigurerbare drop-down lister, og heller ikke favoritværdier.

Generel NgDP information

Information om NgDP uafhængig af udbyder og modtager

Idriftsættelse

Digitaliseringsstyrelsen fremsender mere info senere

 • D. 25/11 kl. 23:59: Stop al afsendelse af Digital Post til e-Boks
 • Aktiver NgDP i Send Digitalt inden 30/11
  • Begræns afsendelser i lukke-perioden
 • D. 26/11 kl. 00:01: I princippet kan meddelelser sendes til NgDP
  • (men afleveres ikke før efter d. 30/11 00:01)
 • D 30/11 kl 00:01: Der åbnes for modtagelse af meddelelser fra NgDP

Svaret kan læses i dokumentet – Next Generation Digital Post – Technical Intergration.

Dokumentet kan hentes her :

https://www.digitaliser.dk/resource/5765802

 

Teknisk NgDP 

Alle de tekniske detaljer

End-to-End test i perioden 15/11 – 23/11 – Hostede SEPO kunder

Digitaliseringsstyrelsen har netop annonceret at det bliver muligt at lave en end-to-end test af den nye NgDP installation/konfiguration i perioden 15/11 – 23/11.

Dette er en rigtig god chance for i tide at opdage eventuelle konfigurationsfejl og vi anbefaler derfor at sådanne tests planlægges og udføres. Retningslinjer, datoer og begrænsninger er kort beskrevet i nedenstående figur.

Planlægning af tests

For at kunne udføre tests på produktionsmiljøet skal:

 • Al konfiguration i Administrativ Adgang skal være udført
 • Systemer der skal anvendes af SEPO skal være indrapporteret og klarmeldt af SEPO Support
 • En (eller få) Send Digitalt klienter skal være opdatere til seneste version og en konfigureret i overensstemmelse med vejledningerne.
 • Send Digitalt licensen skal være ændret så den tillader NgDP (udføres af SEPO Support)

Udførelse af tests

Det anbefales, at man fra Send Digitalt forsøger at sende en meddelelse til hvert af ens egne definerede modtagersystemer (i de fleste installationer vil der kun være defineret et). Dette vil betyde at både afsendelse, kvittering og modtagelse vil blive testet.

Afsendelse fra Send Digitalt er samtidigt en test af at relevante kontaktpunkter er synlige fra Send Digitalt. Tests kan evt. varieres med vedhæftninger og forskellige svarmuligheder. Endelig kan det testes om der kan sendes til et CPR-nummer, men husk at der kun må sendes til CPR numre der har accepteret at modtage tests (f.eks. dit eget).

Hvad er det forventede udfald af testen

For en vellykket test kan forventes:

 • at der straks modtages en forretningskvittering i den postkasse der er defineret til kvitteringer (sat op i Administrativ Adgang)
 • at der efter få øjeblikke modtages en Digital Post besked i den postkasse der er defineret for det anvende modtagersystem (sat op i Administrativ Adgang)
   

Hvis ikke testen forløber som beskrevet

Det er ikke muligt at lave en fyldestgørende fejlsøgningsbeskrivelse for alle de scenarier der kan opstå, specielt ikke før der er opbygget erfaring med systemerne. Derimod kan en indledende kategorisering af scenarierne hjælpe til at indkredse hvor fejlen skal søges.

Forsøg at placere fejlobservationer i en af følgende kategorier

 • Fejl før afsendelse (Send Digitalt viser ikke det forventede)
  • NgDP er ikke aktiveret i Send Digitalt eller dens licens
  • (Kontakt SEPO Support, med oplysning om den licensnøgle i anvender)
  • Send Digitalt kan ikke nå NgDPKontaktRegister
  • NgDPKontaktRegister kan ikke lave opslag i NgDP
    
 • Fejlmeddelelse direkte til afsender efter afsendelse
  • Fordi SEPO ikke kan sende til NgDPAfsender
  • Fordi NgDPAfsender ikke kan sende til NgDP
    
 • Fejlkvittering fra NgDP
  • Der er sendt meddelelse med ulovligt indhold
    
 • Ingen kvittering overhovedet
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke kvittering til en eksisterende mailadresse
    
 • Positiv forretningskvittering modtages, men meddelelsen kommer ikke frem
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke meddelelse til en eksisterende mailadresse
    
 • Efter modtagelse af meddelelse kommer efterfølgende en fejlmeddelelse til modtageren
  • NgDPAfsender kan ikke sende forretningskvittering til NgDP

End-to-End test i perioden 15/11 – 23/11

Digitaliseringsstyrelsen har netop annonceret at det bliver muligt at lave en end-to-end test af den nye NgDP installation/konfiguration i perioden 15/11 – 23/11.

Dette er en rigtig god chance for i tide at opdage eventuelle konfigurationsfejl og vi anbefaler derfor at sådanne tests planlægges og udføres. Retningslinjer, datoer og begrænsninger er kort beskrevet i nedenstående figur.

Planlægning af tests

For at kunne udføre tests på produktionsmiljøet skal:

 • Al konfiguration i Administrativ Adgang skal være udført
 • NgDP-modulet være færdiginstalleret og konfigureret inkl. definition af de afsender- og modtager-systemer der skal anvendes.
 • I SEPO-konfigurationen skal korrekt IP for NgDP serveren være sat.
 • En (eller få) Send Digitalt klienter skal være opdatere til seneste version og en konfigureret i overensstemmelse med vejledningerne.
 • Send Digitalt licensen skal være ændret så den tillader NgDP (udføres af SEPO Support)
 • I SEPO skal NgDP være aktiveret (Eksisterende Digital Post konfiguration i SEPO må ikke ændres). Se vejledning herunder.

Aktivering af NgDP i SEPO udføres

 • enten fra SAM ved at aktivere Anvend NgDP under System -> Digital Post instillinger -> DPGW/NGDP
 • eller direkte på SEPO serveren i SEPO/configuration.properties filen på ved at sætte dkal.ngdp.enabled=true

Begge metoder kræver genstart af SEPO

Udførelse af tests

Det anbefales, at man fra Send Digitalt forsøger at sende en meddelelse til hvert af ens egne definerede modtagersystemer (i de fleste installationer vil der kun være defineret et). Dette vil betyde at både afsendelse, kvittering og modtagelse vil blive testet.

Afsendelse fra Send Digitalt er samtidigt en test af at relevante kontaktpunkter er synlige fra Send Digitalt. Tests kan evt. varieres med vedhæftninger og forskellige svarmuligheder. Endelig kan det testes om der kan sendes til et CPR-nummer, men husk at der kun må sendes til CPR numre der har accepteret at modtage tests (f.eks. dit eget).

Hvad er det forventede udfald af testen

For en vellykket test kan forventes:

 • at der straks modtages en forretningskvittering i den postkasse der er defineret til kvitteringer (sat op i Administrativ Adgang)
 • at der efter få øjeblikke modtages en Digital Post besked i den postkasse der er defineret for det anvende modtagersystem (sat op i Administrativ Adgang)
   

Hvis ikke testen forløber som beskrevet

Det er ikke muligt at lave en fyldestgørende fejlsøgningsbeskrivelse for alle de scenarier der kan opstå, specielt ikke før der er opbygget erfaring med systemerne. Derimod kan en indledende kategorisering af scenarierne hjælpe til at indkredse hvor fejlen skal søges.

Forsøg at placere fejlobservationer i en af følgende kategorier

 • Fejl før afsendelse (Send Digitalt viser ikke det forventede)
  • NgDP er ikke aktiveret i Send Digitalt eller dens licens
  • Send Digitalt kan ikke nå NgDPKontaktRegister
  • NgDPKontaktRegister kan ikke lave opslag i NgDP
    
 • Fejlmeddelelse direkte til afsender efter afsendelse
  • Fordi SEPO ikke kan sende til NgDPAfsender
  • Fordi NgDPAfsender ikke kan sende til NgDP
    
 • Fejlkvittering fra NgDP
  • Der er sendt meddelelse med ulovligt indhold
    
 • Ingen kvittering overhovedet
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke kvittering til en eksisterende mailadresse
    
 • Positiv forretningskvittering modtages, men meddelelsen kommer ikke frem
  • NgDP kan ikke sende til NgDPModtager
  • NgDPModtager sender ikke meddelelse til en eksisterende mailadresse
    
 • Efter modtagelse af meddelelse kommer efterfølgende en fejlmeddelelse til modtageren
  • NgDPAfsender kan ikke sende forretningskvittering til NgDP

Det kan testes fra en pc, ved at skrive følgende i en browser:
        https://ngdpcontactservice.<dit domæne>/getTest

 

<dit domæne> udskiftes med det domæne som I har valgt at  benytte.
F.eks. https://ngdpcontactservice.andeby.dk/getTest

 

Er der hul igennem bliver der returneret et svar som ligner dette:
       ["GetTest()","Der er forbindelse til NgDPKontaktregister på ”navn”"]

 

Når SEPOs  NgDPAfsender forsøger at levere en meddelelse til NgDP, vil denne HTTPS/REST kommunikation slutte med en tekniskkvittering.
Hvis kvitteringen er positiv, registreres det lokalt i NGDP databasen og NgDPAfsender accepterer modtagelse af meddelelsen fra SEPO.
Hvis svaret er negativt nægter NgDPAfsender at modtage mailen. Derfor sender SEPO en Non Delivery Report (NDP) tilbage til den oprindelige afsender.

Hvis det lykkes at aflevere meddelelsen til NgDP, modtages lidt senere (typisk inden for et par sekunder) en forretningskvittering fra NgDP. Denne modtages af SEPOs NgDPModtager på det Endpoint der er defineret for det anvendte afsendersystem. I dette indpoint er indlejret én mailadresse, som NgDPModtager så sender forretningskvitteringen til.
Et positivt svar (COMPLETED) betyder at meddelelsen er accepteret, valideret og placeret så modtageren kan hente/få den.

Note: Vi har i de seneste tests set at negative forretningeskvitteringer kan være forårsaget af for stor meddelelse eller ulovligt indhold i meddelelelsen. Det er altså problemer der ikke opdages allerede under afleveringen. Derfor er det blevet mere aktuelt at den oprindelige afsender modtager forretningskvittering (lige som i e-Boks), i stedet for at placere dem i en fællespostkasse for systemet, og der arbejdes på at løse dette.

Ja, ved afsendelse af Digital Post til flere modtagere (cvr eller cpr numre), skal man åbne NgDP billedet for hver modtager.

Det skyldes at valideringen af bl.a. mailstørrelse, ift. den enkelte modtagers kontaktpunkt, udføres når der trykkes på ’OK’ i skærmbilledet.

 

Send Digitalt henter, i sin nuværende version, alle synlige og aktive kontaktpunkter, tilhørende alle 3 målgrupper.

 Vi kunne godt forestille os, at der kunne gives mulighed for at angive hvilke målgrupper der ønskes medtaget, og også en mulighed for at medtage ikke synlige kontaktpunkter, hvis der er en generel interesse for det.

I alle tilfælde er det ikke noget vi kan nå at implementere i Send Digitalt inden d. 30/11, så idriftsættelsen af NgDP vil ske med den nuværende funktionalitet.

Ved registrering af afsendersystemer i Administrativ Adgang defineres et kvitterings-Endpoint hvori der indbygges en mailadresse. Tilsvarende vil der ved registrering af et modtagersystem bliver defineret et Endpoint med indbygget mailadresse. 
Disse mailadresser skal eksistere og være i domæner der er kendt af SEPO. Hvis dette ikke er tilfældet, vil fejlkonfigurationen resultere i, at meddelelser ikke håndteres korrekt.

Ved anvendelse af Mailfordeler til at rute Digital Post meddelelser, skal der ligeledes altid anvendes eksisterende interne mailadresser for at få meddelelserne korrekt leveret.
Hvis man anvender regler i Mailfordeleren der bruger mailadresser der er fundet i den fremsendte meddelelse (attentiondata), giver dette en risiko for, at denne adresse ikke findes. Derfor bør denne type regler rute både til den valgte adresse og en ekstra adresse, hvis man vil sikre at ingen meddelelser går tabt.

Hvad nu hvis det alligevel går galt, hvad sker der så?
Der er flere forskellige muligheder for fejl afhængig af om der findes gateways mellem SEPO og jeres mailserver eller ej.
(Hvis der anvendes hosted SEPO, vil der altid være gateways mellem SEPO og jeres mailserver).
I installationer hvor der findes mellemliggende gateways, vil SEPO kunne levere mails videre uden at den aktuelle modtager findes.
Så snart det er lykkedes SEPO at aflevere mailen, vil den sende en forretningskvittering tilbage til Digital Post og forsendelsen regnes for leveret. Hvis meddelelsen siden ikke kan leveres og der sendes en fejlmeddelelse tilbage til SEPO (Non-Delivery-Notification), kan SEPO ikke ændre tilstanden på den afsluttede forsendelse.
Det er heller ikke muligt for SEPO/NgDP-modul, at sende fejlmeddelelsen til Digital Post. Denne vil derfor fejle i SEPO og der vil blive sendt en fejlmeddelelse til postmaster.

Desværre er der ikke reel end-to-end kontrol på levering af Digital Post. Exchange kan ikke generere den nødvendige forretningskvittering, derfor gør SEPO det så sent i forløbet som muligt.

Kan SEPO ikke kan levere en meddelelse fra Digital Post til den næste gateway eller mailserver, vil SEPO ikke generere en forretningskvittering. Derved vil meddelelsen heller ikke blive betragtet som leveret af Digital Post. Digital Post vil forsøge gensendelse i en periode hvorefter der sendes en fejlmeddelelse til ejeren af modtagersystemet der ikke tager imod.

 

Det har vist sig at nogle få inhouse SEPO installationer har én specifik parameter der anvendes i NgDP initialiseret forkert. Dette skyldes en fejl i en tidligere SEPO release (version 4.6.1).

Parameteren ses ikke i den gamle SEPA GUI, men kan findes enten i SAM under System -> DPGW/NGDP med navnet Pseudo mailadresse til indikation af NgDP meddelelser eller direkte i Configuration.properties med navnet dkal.ngdp.afsender.pseudoemail.

Denne parameter skal have værdien: indgaaende@ngdp.seposervices.dk

For at sikre en vellykket opstart på NgDP er det vigtigt lige at få tjekket at denne parameret står korrekt.

Husk at ændringer i Configuration.Properties kræver efterfølgende genstart af SEPO.

IIS skal konfigureres til at acceptere store meddelelser for ikke at give fejl 413 når NgDP sender store MeMo meddelelser.

Der skal sættes to parameter, hvilket kan gøres fra Powershell i Administrator mode:

Set-WebConfigurationProperty -pspath 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST' -location 'NgDPModtager' -filter "system.webServer/serverRuntime" -name "uploadReadAheadSize" -value 110000000

Set-WebConfigurationProperty -pspath 'MACHINE/WEBROOT/APPHOST/NgDPModtager' -filter "system.webServer/security/requestFiltering/requestLimits" -name "maxAllowedContentLength" -value 110000000

Andre kunder spørger

Vi har modtaget de her spørgsmål fra vores kunder

I kan vælge enten et VOCES eller et FOCES certifikat.

Det vigtigste er at det indeholder jeres CVR nr.

Kvitteringspostkassen er blot en (fælles)postkasse i laver på jeres Exchange, og tildeler adgang til, for de relevante brugere/administratorer.

Ja der arbejdes på at få dette med i en kommende release af Send Digitalt

Send Digitalt bruger Word til at generere pdf-udgaven af e-mail body. Links fungerer, men der kan være udfordringer med billeder i e-mail signaturen, der i øvrigt også kan risikere at optræde som særskilte vedhæftninger,  hvorfor vi anbefaler, at man anvender en e-mail signatur uden grafik, ved afsendelse af Digital Post.

Generelt er det digitaliseringsstyrelsen der er ansvarlig for grundig vejledning af både borgere og myndigheder.

Denne beskrivelse skal derfor ikke stå alene, men evt. kontrolleres hos Digst.

Borgere vil opleve at de frem til 25/11 kl. 23:59 kan skrive til myndigheden. Mellem 26/11 kl. 00:00 og 29/11 kl. 29:59 vil det give en beskrivende fejl hvis man forsøger at besvare eller skrive til myndigheder. Efter 30/11 kl. 00:00 vil borgeren igen fra Borger.dk se sine gamle meddelelser og skrive til myndigheder, men det vil nu foregå via NgDP.

Myndigheder der ønsker at besvare allerede modtagne meddelelser efter 26/11 kl. 00:00 vil skulle anvende NgDP. Det betyder at det ikke vil være muligt blot at vælge besvar eller Svar Digitalt. I stedet vil man skulle starte en ny mail og kopiere indholdet fra den oprindelige meddelelse (ikke dkalmetadata.xml) og sende den som NgDP meddelelse (med en opdateret Send Digitalt og aktiveret NgDP understøttelse).

Den eneste information fra den gamle Digital Post der vil kunne anvendes er borgerens CPR nummer.

Meddelelser der sendes i perioden 26/11 kl. 00:00 og 29/11 kl. 23:59 vil først blive leveret til borgeren efter 30/11 kl. 00:00.

Problem:

 ”Endpoint connection test did not indicate success. StatusCode: ‘InternalServerError’, reason ‘Internal Server Error’”

”HTTP Error 500.19 – Internal Server Error”

Fejl 500 i forbindelse med ”Attempting to test endpoint connection for NgDPModtager”

Fejl i NgDP-installations programmet:

Hvis man manuelt tilgår adressen (https://ngdpcontactservice.soroe.dk:443/getTest) på serveren, får man følgende fejl:

eller i logfilerne:

2021-11-04 13:10:40.732 +01:00 [DBG] Attemting to test endpoint connection for NgDPModtager at 'https://dpgw.holstebro.dk/getTest'...

2021-11-04 13:10:40.738 +01:00 [DBG] Temporarily adding an entry to the hosts file (to circumvent NAT self routing) to ensure that NgDPModtager with entry: dpgw.holstebro.dk   127.0.0.1

2021-11-04 13:10:40.741 +01:00 [DBG] Creating temporary directory at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5

2021-11-04 13:10:40.742 +01:00 [INF] Backing up the machine's hosts file to C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5\hosts.bak

2021-11-04 13:10:40.742 +01:00 [INF] Writing a temporary entry to the machine's hosts file to circumvent NAT issues with DNS lookup to self. Record: 127.0.0.1   dpgw.holstebro.dk

2021-11-04 13:10:40.770 +01:00 [DBG] Removing temporary hosts file entry: dpgw.holstebro.dk   127.0.0.1

2021-11-04 13:10:40.771 +01:00 [INF] Restoring the machine's hosts file from backup at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5\hosts.bak

2021-11-04 13:10:40.774 +01:00 [DBG] Deleting temporary directory at C:\Users\Administrator\AppData\Local\Temp\1\6e66ffab-8989-4cb6-882c-9b97e10bc0b5

2021-11-04 13:10:40.776 +01:00 [DBG] Endpoint connection test did not indicate success. StatusCode: '500', reason: 'Internal Server Error'

Løsning:

Vi har set den fejl 500 før.

Den ser ud til at skyldes at AspNetCoreModuleV2 ikke er installeret korrekt.

Det kan tjekkes her: IIS -> Server -> modules

Man bør navigere til NgDPInstaller1.x/runtimes, køre dotnet-hosting-3.1.19-win.exe igen og vælge "REPAIR", hvorefter checket igen forsøges i NgDP installeren.

Den skyldes at .NET i runtimes netcorehosting-bundle - løsning kør pakke igen og "repair"

 


Fik du ikke svar på dit spørgsmål?

Vi sidder altid klar til at hjælpe dig på support@sepo.dk

keyboard_arrow_up