Fortrolighed

Fortrolighed handler om data. Fortrolige data. Er din virksomhed i besiddelse af forretningskritiske og personfølsomme oplysninger, bør du prioritere beskyttelsen af dem.

Prioritér sikkerheden for dine fortrolige data

De fleste virksomheder opbevarer fortrolige oplysninger om medarbejdere, kunder og deres egen forretning. Det er oplysninger, som kan være meget værd for IT-kriminelle. For virksomheder, der håndterer store mængder af fortrolig data til dagligt, er det afgørende at prioritere IT-sikkerheden. For dig selv og dine kunder.

Lad os hjælpe dig med at få styr på dine fortrolige data i 5 faser

Vi tilbyder en lang række ydelser, der kan hjælpe dig med at få styr på dine fortrolige data. For os er det vigtigt at pointere vigtigheden af at tænke fortrolighed bredt. Vores sikkerhedspakke til fortrolige data er inddelt i fem faser: Beskyttelse, overvågning, beredskab, genskabelse og opfølgning.

Du kan aldrig sikre dig 100 % mod IT-kriminalitet. Derfor er det vigtigt at tænke din IT-sikkerhed i alle fem faser.

Læs mere om de enkelte ydelser i vores sikkerhedskatalog

01

Beskyttelse

Når det kommer til at beskytte fortrolige data er medarbejdernes vidensniveau ekstremt vigtigt. Jo mere dine medarbejdere ved om at agere sikkerhedsmæssigt korrekt, jo mindre er sandsynligheden for et brud på IT-sikkerheden. Vi anbefaler desuden, at du benytter dig af en sikker mail-løsning til at kommunikere fortrolige oplysninger. Det er en fleksibel og sikker kommunikationsform.

Vi tilbyder:

 • Løbende awareness-uddannelse af medarbejdere
 • Sikker mail-løsning med Outlook plugin og tunnelkryptering
 • Data leak/loss prevention "light"
 • ​Virtuelt Privat Netværk - VPN
 • Option: Digital signering
 • ​Option: Password Management

02

Overvågning

De beskyttelsesprodukter vi anvender, indeholder i dag næsten alle et kontrolværktøj og ved at overvåge alle produkterne samlet, kan vi opdage angreb og uhensigtsmæssigheder så tidligt som muligt. Det er en væsentlig fordel at samle produkterne i en pakke, da en overvågning af produkterne enkeltvist ikke giver det fulde billede.

Vi tilbyder:

 • Overvågning af sikker mail-løsningen
 • Eskalering

03

Beredskab

Hvis et angreb bryder gennem alle de barrierer, du har stillet op, er det vigtigt at have hjælp ved hånden, så du er i stand til at håndtere situationen bedst muligt. Vores beredskab kan håndtere mindre sikkerhedsmæssige spørgsmål og situationer via vores sikkerhedshotline. I mere alvorlige tilfælde kan vores eksperter træde til i en krisesituation døgnet rundt.

Vi tilbyder:

 • Sikkerhedshotline
 • Beredskab til analyse af mailflow

04

Genskabelse

Efter et sikkerhedsbrud er det vigtigt at kunne genskabe så meget som muligt af det, der er gået tabt. Hvis sikre mails pga. fejl hos eksterne parter el.lign. ligger i kø og ikke umiddelbart kan sendes eller modtages korrekt, tilbyder vi at gensende dem manuelt, efter at fejlsituationen er udbedret.

Vi tilbyder:

 • Manuel gensendelse af
sikre mails

05

Opfølgning

Efter et større angreb, er det vigtigt at følge op på de sikkerhedstiltag, der er gjort og selve processen under og efter angrebet for at undgå gentagelser i fremtiden. Som en del af pakken tilbyder vi i disse tilfælde, et ekstra review sammen med jer, hvor vi går forløbet igennem og kommer med forslag til forbedringer.

Vi tilbyder:

 • Ekstra review

Skal vi hjælpe dig med IT-sikkerheden?

Udfyld formularen, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at få styr på din virksomheds IT-sikkerhed. Eller kontakt os direkte:

Lasse Staunstrup Lassen

Sales Manager

+45 2334 9695

lalas@itrelation.dk lalas@itrelation.dk

Lasse Staunstrup Lassen

 
keyboard_arrow_up