IT Contingency Plan

Bliv godt rustet med en
IT-bered­skabs­plan

Med IT Contingency Plan sikrer vi i fællesskab, at jeres virksomhed har en beredskabsplan klar, hvis I bliver udsat for et cyberangreb.

IT Contingency Plan beskriver de overordnede rammer for, hvordan en IT-krise hos jer skal styres. Og netop en  IT-bered­skabsplan er forskellen på forvirring og kontrol.

På den måde kan jeres virksomhed i samarbejde med IT Relation og jeres øvrige partnere reagere hurtigt og rigtigt, hvis I bliver ramt af cybercrime. Dét giver tryghed midt i orkanens øje.

Behovet for en handlings­orienteret beredskabs­plan 

I har sikkert hørt om vigtigheden af en IT-beredskabs­plan. Sikker­heds­specialister fokuserer nemlig ofte på netop bereds­kabs­planer som en vigtig sikkerheds­disciplin. Men den skal natur­lig­vis ikke bare være lavet ren proforma. En god beredskabs­plan er handlings­orienteret og fokuserer på jeres praktiske virkelighed. Og det kan vi hjælpe jer med.

 

To personer snakker om vigtigheden af en handlings­orienteret IT-beredskabs­plan

Sådan gør vi

Med IT Contingency Plan har I altid en konkret beredskabsplan at navigere ud fra, når standardprocesser og rutiner ikke er tilstrækkelige. Betragt det som et sikker­heds­net, så I altid ved, hvad I skal gøre, hvis I bliver ramt af et cyberangreb.

01

Vi beskriver beredskabsplanens aktive­rings­kriterier fra ”normal drift” til ”kritisk situation”

Og den modsatte vej; hvornår må vi nedlægge beredskabet.

02

Vi beskriver de forskellige roller og ansvarsområder i forbindelse med en IT-katastrofe

Hvem gør hvad, og sammen med hvem og hvornår?

03

Vi kortlægger systemer og applikationer

Og hvilke er egentlig kritiske?

04

Vi beskriver nogle af de scenarier, der kan udløse beredskabet

Og bedst practice for håndteringen heraf. 

05

Gennemgang af beredskabsplanen for alle, der har en rolle i planen

Med fokus på kommunikation og kommandoveje bliver planen naturligvis testet.

06

Via vores juridiske samarbejdspartner gennemgås eksisterende cybercrime forsikringsvilkår

Opmærksomhedspunkter og anbefalinger gives. 

En gennemtestet IT-bered­skabsplan giver kontrol

I har formentlig installeret en række sikker­heds­produkter, men har I det fulde overblik, hvis uheldet er ude? Ved I konkret, hvad I skal gøre? 

Med IT Contingency Plan får I både over­blik, risikovurdering og konkrete anbe­fa­linger, som udmønter sig i en beredskabs­plan, der skaber kontrol fremfor forvirring, hvis hele eller dele af jeres virksomhed bliver lagt ned af et angreb. Men I skal også teste, hvordan den virker - ligesom en brandøvelse. Først derefter ved I, om jeres beredskabsplan er fyldest­gørende.

Derfor skal I have en plan klar 

Hårde facts vidner desværre om gode grunde til at udarbejde et IT-beredskab. Erhvervsstyrelsen vurderede i september 2021, at cirka 40 % af danske små og mellem­store virksomheder har et util­stræk­keligt digitalt sikkerheds­niveau, der gør dem oplagte ofte for cyber­kriminalitet. Og vi forstår godt, at det kan være uover­skueligt at vide, hvor man skal starte. Vi hjælper jer naturligvis trygt og nemt i gang – hele vejen til en gennemtestet bered­skabs­plan.

 

To personer snakker om at have en IT-beredskabsplan klar

Det får I med IT Contingency Plan:

  • Grundlæggende risikovurdering af virksomhedens kritiske systemer/­applikationer og kunde­speci­fikke forhold.
  • Udarbejdelse af beredskabsplan med udgangspunkt i jeres IT-landskab.
  • Juridisk gennemgang af forsikrings­vilkår ifm. cybercrime.
  • Gennemgang og test af beredskabsplan.
  • Anbefalinger og rådgivning baseret på aktuel viden og data.
  • Løbende opdatering og forbedring på årlige møder.

 

Find ud af, hvad der passer bedst til jeres virksomhed

IT Contingency Plan giver mange fordele

Overblik over interne systemer og kritiske systemer/applikationer

Juridisk gennemgang og råd­giv­ning af forsikringsvilkår ifm. cybercrime

Udarbejdelse og test af bered­skabs­­plan. For en sikkerheds skyld

Mangler I hjælp til en IT-beredskabsplan?

Med det aktuelle trusselsbillede er det nødvendigt med et dækkende IT-beredskab. Det har vi både værk­tøjerne, ekspertisen og erfaringen til at hjælpe jer med.

Lasse Staunstrup Lassen

Sales Manager

+45 2334 9695

lalas@itrelation.dk lalas@itrelation.dk

Lasse Staunstrup Lassen

 
keyboard_arrow_up