IT & Information Security Policy

Få udarbejdet en IT-sikkerhedspolitik

Fokus er på at sikre virksomheden et højt IT- og informationssikkerhedsniveau. Måske har I allerede en IT-sikkerhedspolitik? Men hvornår er den sidst opdateret?

Vil du høre mere? Book et møde

Med IT & Information Security Policy hjælper vi jer med at udarbejde en IT-sikker­heds­politik, der beskriver jeres virksomheds overordnede rammer ud fra best practice. Samtidig laver vi i fællesskab en IT-sikkerhedshåndbog til medarbejdere, som dykker ned i principper og regler. 

Begge dele sikrer klare retningslinjer og fælles kurs for en styrket IT-sikkerhedspolitik på alle niveauer i virksomheden, så I samtidig mindsker risikoen for nedbrud og datalæk.

3 grunde til, at vi anbefaler alle virksomheder at have en IT- og informations­politik

  • I får fastlagt de overordnede rammer for virksomhedens IT- og informationssikkerhed
  • I får beskrevet de retningslinjer og politikker, som er målrettet alle medarbejdere
  • I får opdatering for at sikre et vedvarende højt IT- og informationssikkerhedsnivau.

Tre personer snakker om grundene til at have en IT- og informationspolitik

Derfor skal I (også) have en IT-sikker­heds­håndbog til medarbejdere

01

Fælles kompas og klare retnings­linjer

IT-sikkerhedshåndbogen til medarbejdere er jeres fælles kompas til hensigts­mæssig styring og kontrol af IT-sikkerheden. Den er skrevet i et sprog, som alle forstår, med klare retningslinjer. Det giver med­arbej­derne de nødvendige redskaber til at agere sikkerhedsmæssigt korrekt i en digital arbejdsdag.

02

De fleste sikkerbrud skyldes medarbejdere

Mange nedbrud og datatyveri i virk­som­heder sker på grund af fejl og manglende viden blandt medarbejdere, der f.eks. bliver narret til at klikke på et link eller udlevere deres adgangskode. Massive investeringer i diverse sikkerheds­programmer hjælper jer ikke, hvis I ikke også samtidig investerer i medarbejdernes vidensniveau ifm. cybercrime.

Det får I med IT & Information Security Policy 

  • En politik, som sikrer jeres virksomhed et højt IT- og informations­sikker­hedsniveau.
  • Beskrivelse af retningslinjer og politikker, som er målrettet alle medarbejdere.
  • Sikkerhed for et etableret og gennem­testet IT-beredskab.
  • Overblik over at forretningskritiske data og personoplysninger indsamles, anvendes og opbevares i overens­stemmelse med lovgivningen.
  • Klarlægning af ansvarsfordeling og hensigtsmæssig styring og kontrol af IT-sikkerheden. 

 

Tre personer snakker om, hvad man får med IT & Information Security Policy

I får en årlig opdatering af jeres IT- og infor­ma­tions­politik, så den altid er up to date

Skal vi tage en snak om jeres virksomheds IT-sikker­hedspolitik?

Med det aktuelle trusselsbillede er det nødvendigt med en opdateret IT-sikkerhedspolitik og en IT-sikker­heds­håndbog til medarbejdere, som er brugervenlig og i øjenhøjde. Det har vi både værktøjerne, ekspertisen og erfaringen til at hjælpe jer med.

Mikael Madsen

Sales Manager

+45 2226 8222

mimad@itrelation.dk mimad@itrelation.dk

Mikael Madsen

 
keyboard_arrow_up