IT-sikkerhedspolitik

Bliver IT-sikkerhed prioriteret i jeres virksomhed? Så bør I udvikle en sikkerhedspolitik, der er kendt hele vejen rundt i virksomheden og ikke bare er gemt væk i et dokument på fællesdrevet.

Hvad vil IT-sikkerhedspolitik sige?

En IT-sikkerhedspolitik udstikker retningslinjer for medarbejderne, så de har de nødvendige redskaber til at agere sikkerhedsmæssigt korrekt. Hvordan skal IT-sikkerhed prioriteres i virksomheden? Jo højere grad af sikkerhed, jo mindre grad af frihed for medarbejderne. Det er et spørgsmål om at finde den rette balance.

Har I fastlagt jeres procedurer i tilfælde af sikkerhedsbrud? Sørg for at gennemtænke worst-case-scenarios, så I har en klar plan for, hvem der skal gøre hvad.    

Læs mere om IT-sikkerhed

De fleste sikkerhedsbrud skyldes medarbejderne

Vidste du det? Det betyder, at det ofte er de personlige fejl, der er skyld i nedbrud og datatyveri. Massive investeringer i diverse sikkerhedsprogrammer hjælper dig ikke, hvis du ikke samtidig investerer i dine medarbejderes vidensniveau.

Awareness hos medarbejderne er faktisk en af de meste oversete sikkerhedsforanstaltninger, der findes ”på markedet”. Workshops, gå-hjem-møder og regelmæssige påmindelser via fællesmails er noget af det, du kan gøre for at styrke dine medarbejderes viden på området.

IT-sikkerhedspolitik – hvordan kommer man i gang?

Der findes ikke nogen facitliste, men her er en række bud på, hvordan man kan komme i gang med at udvikle sin sikkerhedspolitik.

1) Risikoanalyse

Start med at finde ud af, hvilke typiske risici der er i jeres branche. Find ud af hvilke trusler, I skal være opmærksomme på, og hvilke I kan tage lettere på.

2) Kritiske informationer

Næste skridt er at skabe klarhed over de fortrolige oplysninger, I ligger inde med. Hvilke skal prioriteres højt? Og hvilke er mindre vigtige? Ingen har hverken tid eller ressourcer til at prioritere alt lige højt. Sørg for at bruge ressourcerne på det vigtigste.

3) Sikkerhedsprocedure

Er der styr på procedurerne både før, under og efter et eventuelt angreb på jeres virksomhed? Hvem gør hvad? Og hvor ligger det overordnede ansvar? Sørg for at tale de forskellige scenarier igennem og nedfæld jeres sikkerhedsprocedurer, så alle ansvarlige ved, hvad de skal gøre.

4) Medarbejder-awareness

Nu har I strategien på plads. Så gælder det om at kommunikere det til hele medarbejderstaben, så jeres IT-sikkerhedspolitik ikke forbliver et internt anliggende for ledelsesgruppen. Det er vigtigt at opretholde en løbende dialog om IT-sikkerheden i virksomheden, så du sørger for, at medarbejderne har forudsætninger for at handle forsvarligt i en digital hverdag.

Inddrag medarbejderne hele vejen rundt

Det er afgørende, at du får kommunikeret din IT-sikkerhedspolitik til medarbejderne generelt. Ofte er det dem, der skal handle på baggrund af sikkerhedspolitikken. Derfor er det vigtigt, at de kender til virksomhedens politik.

Men det er også vigtigt. at du inddrager medarbejderne i arbejdet med at udfærdige IT-sikkerhedspolitikken. De har tit det hands-on kendskab til problemstillinger i hverdagen, der bør tænkes ind i den overordnede sikkerhedspolitik.

Vil du høre mere om IT-sikkerhedspolitik?

Hos IT Relation er vi altid klar på at tale sikkerhedspolitik. Udfyld formularen eller kontakt os direkte.  

Lasse Staunstrup Lassen

Sales Manager

+45 2334 9695

lalas@itrelation.dk lalas@itrelation.dk

Lasse Staunstrup Lassen

 
keyboard_arrow_up