Vi modtager meget gerne din uopfordrede ansøgning!

Fandt du ikke en stilling, der matcher dine kompetencer? Så er du velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Gem din motiverede ansøgning, dit CV og andre vigtige dokumenter som PDF-filer. 

Vi har kontorer i Danmark, Tjekkiet og Filippinerne. Du har derfor mulighed for at sende din uopfordrede ansøgning til det specifikke land.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

 

Vil du gerne være en del af IT Relation?

Tilmeld dig vores jobagent så modtager du en e-mail, så snart vi har en åben stilling, der matcher dine præferencer.

Tilmeld dig her

Error executing template "Designs/itr-2022/Paragraph/Card (left-right).cshtml"
System.ArgumentNullException: Value cannot be null.
Parameter name: input
   at System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(String input)
   at System.Text.RegularExpressions.Regex.Matches(String input, String pattern)
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_ed0b77d49c6a425b9ebbc009b414727f.Execute() in E:\Dynamicweb.NET\Solutions\itrelation.espresso4.dk\Files\Templates\Designs\itr-2022\Paragraph\Card (left-right).cshtml:line 52
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Co3.Espresso.Website.TemplateBases.Paragraphs.ImageTextLeftRight @using System.Text.RegularExpressions; @using Co3.ItRelation.Website.Models @using Co3.ItRelation.Website.Services @using Co3.ItRelation.Website.Settings @using Dynamicweb.Frontend @{ Espresso.Container.ClassList.RemoveClasses( "p-imagetext" ); Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card p-card-left-right" ); bool HideOnDesktop = Espresso.Item.HideOnDesktop == "True"; bool HideOnPhone = Espresso.Item.HideOnPhone == "True"; if ( HideOnDesktop ) { Espresso.Container.ClassList.Add( "d-lg-none" ); } if ( HideOnPhone ) { Espresso.Container.ClassList.Add( "d-none" ); if ( !HideOnDesktop ) { Espresso.Container.ClassList.Add( "d-lg-block" ); } } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.TextColor ) == false && Espresso.Item.TextColor != "auto" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-txt-" + Espresso.Item.TextColor ); } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.TextBackgroundColor ) == false && Espresso.Item.TextBackgroundColor != "auto" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-txt-bg-" + Espresso.Item.TextBackgroundColor ); } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Background ) == false && Espresso.Item.Background != "auto" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-bg-" + Espresso.Item.Background ); } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Padding ) == false && Espresso.Item.Padding != "auto" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-padding-" + Espresso.Item.Padding ); } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Border ) == false && Espresso.Item.Border != "auto" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-border-" + Espresso.Item.Border ); } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Shadow ) == false && Espresso.Item.Shadow != "auto" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-shadow-" + Espresso.Item.Shadow ); } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.Hover ) == false && Espresso.Item.Hover != "auto" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-hover-" + Espresso.Item.Hover ); } if( Espresso.Item.ImageScale == "bleed" ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-img-bleed" ); //Espresso.Image.Wrapper.ClassList.AddClasses( "m-a-0" ); } if( string.IsNullOrEmpty( Espresso.Item.TextSize ) == false ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-txt-" + Espresso.Item.TextSize ); } if( Espresso.Image.Link.URL != "" || Regex.Matches( Espresso.Item.Text , " href=").Count == 1 ){ Espresso.Container.ClassList.AddClasses( "p-card-link js-p-card-link" ); } //Espresso.Wrapper.ClassList.RemoveClasses( "row" ); int TextContainerWidth = 12; int ImageContainerWidth = GetInteger( "Item.ImageWidth" ); int ImageContainerWidthCustom = GetInteger( "Item.ImageWidthCustom" ); if ( ImageContainerWidthCustom > 0 ) { ImageContainerWidth = ImageContainerWidthCustom; } TextContainerWidth = 12 - ImageContainerWidth; Espresso.Text.Container.ClassList.RemoveClasses( "col-12" ); Espresso.Text.Container.ClassList.AddClasses( "col-" + TextContainerWidth ); Espresso.Image.Container.ClassList.RemoveClasses( "col-12" ); Espresso.Image.Container.ClassList.AddClasses( "col-" + ImageContainerWidth ); DeferredImage deferredImage = DeferImageService.Instance.GetDeferredImage(new DeferredImageSettings() { ParagraphId = PageView.Current().CurrentParagraph.ID, EspressoImage = Espresso.Image }); if( Espresso.Item.CustomClasses.Contains("itr-card-text-align-vertical") == true ) { Espresso.Text.Container.ClassList.AddClasses("d-flex flex-column justify-content-center"); } } <div class="@Espresso.Container.ClassList" id="@Espresso.Id"> <div class="card"> <div class="card-body"> <div class="@Espresso.Wrapper.ClassList"> <div class="@Espresso.Text.Container.ClassList"> @Espresso.Text.Raw @GetValue("ParagraphModule") </div> <div class="@Espresso.Image.Container.ClassList"> @if ( Espresso.Image.URL != "" ) { <div class="row"> <div class="@Espresso.Image.Wrapper.ClassList"> @if( Espresso.Image.Link.URL != "" ) { <a href="@Espresso.Image.Link.URL" @( Espresso.Image.Link.OpenInNewWindow == true ? "target=\"_blank\"" : "" )> <img class="@deferredImage.Classes" alt="@deferredImage.Alt" src="@deferredImage.Src" srcset="@deferredImage.Srcset" data-srcset="@deferredImage.DataSrcset" data-src="@deferredImage.DataSrc" sizes="@deferredImage.Sizes"/> </a> } else { <img class="@deferredImage.Classes" alt="@deferredImage.Alt" src="@deferredImage.Src" srcset="@deferredImage.Srcset" data-srcset="@deferredImage.DataSrcset" data-src="@deferredImage.DataSrc" sizes="@deferredImage.Sizes"/> } </div> </div> } </div> </div> </div> </div> </div>
keyboard_arrow_up