IT Relation er blevet ISO/IEC 27001:2013 certificeret

03.08.2020

Det er med glæde og stolthed, at vi nu kan annoncere, at IT Relation efter ekstern audition har modtaget certifikatet, der dokumenterer, at vi arbejder i overensstemmelse med Information Security Management System for ISO/IEC 27001:2013 standarden.

Formålet med implementering af ISO 27001 og certificering er at forbedre og udvikle vores standard for informationssikkerhed og kvaliteten i vores leverancer. Dette med henblik på at modsvare det øgede trusselsbillede inden for cyberkriminelitet - og ikke mindst for at passe godt på vores kunders systemer og data.

Hvad indebærer ISO 27001 certifikatet?
ISO 27001 er en international uafhængig standard for informationssikkerhed, hvor der stilles omfattende krav til organisering, ansvar, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af informationssikkerheden. IT Relation har implementeret ISO 27001 i hele organisationen og for vores datacentre. Vi udfører blandt andet løbende risikovurderinger og regelmæssige interne audits for at sikre effektiviteten af ledelsessystemet og vores procedurer.

Se vores certifikat
Vores ISO 27001 certifikat kan downloades her, eller findes blandt vores øvrige certificeringer på vores website.

Tilbage

keyboard_arrow_up