Certificeringer og tildelinger

Vores certificeringer og tildelinger er din garanti for, at vi arbejder målrettet med bl.a. kvalitets- og sikkerhedsinitiativer, der har betydning for dig som kunde.

ISO/IEC 27001:2022 certificeret

IT Relation arbejder i overensstemmelse med Information Security Management System for ISO/IEC 27001:2022 standarden.

Hvad indebærer ISO 27001 certifikatet?

I forbindelse med den seneste re-certificering har IT Relation skiftet fra ISO/IEC 27001:2013 til ISO/IEC 27001:2022 og er dermed blandt de første i verden, der har opnået certifikat efter den nye standard. 

ISO 27001 er en international uafhængig standard for informationssikkerhed, hvor der stilles omfattende krav til organisering, ansvar, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af informationssikkerheden.

IT Relation har implementeret ISO 27001 i hele organisationen og for vores datacentre. Vi udfører blandt andet løbende risikovurderinger og regelmæssige interne audits for at sikre effektiviteten af ledelsessystemet og vores procedurer.

Se certifikatet

ISAE 3402 certificeret, type 2

Uvildig garanti for informationssikkerheden af din IT-drift.

Vi har en ISAE 3402 revisionserklæring. Det er en professionel validering, der dokumenterer og garanterer, at vi har styr på vores drift, egenkontrol, sikkerhed, kompetencer, forretningsgange og økonomi.

Årlig uafhængig kontrol

Certificeringen indebærer test af de kontroller, som erklæringen angiver. En kontrol som hvert år skal foretages af en uafhængig statsautoriseret revisor med IT revision som speciale.

Den statsautoriserede revisor foretager årligt en revision og udarbejder efterfølgende erklæringen. Ved revision af vores datacenter gennemgår revisoren blandt andet netværk, overvågning, beskyttelse mod brand, vand, strømafbrydelse, adgangssikkerhed og backup.

Du kan se vores seneste erklæring her: 
Revisionserklæring 2022 // Audit Report 2022 

Denne er udarbejdet i januar 2023 og er en type 2 erklæring, som udarbejdes for perioden 01.01.2022 til 31.12.2022. Den næste version, der dækker perioden 01.01.2023 til 31.12.2023, forventes at være tilgængelig primo februar 2024.

Se også

ISAE 3000 certificeret

IT Relation får udarbejdet en revisionserklæring i overensstemmelse med ISAE-3000 af uafhængigt revisionsfirma. Erklæringen er din sikkerhed for, at vi har procedurer og kontroller til at beskytte personoplysninger, samt at vi udfører databehandling af personhenførbar data i overensstemmelse med databehandleraftalen.

Du kan se vores erklæring her

Denne er en type II erklæring, som dækker perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022.

Tildelt SKI-rammeaftale 02.22 IT-driftskapacitet

IT Relation er en del af den seneste SKI-rammeaftale 02.22 IT-driftskapacitet til den offentlige sektor. Formålet med den kommende rammeaftale 02.22 er at levere IT-driftskapacitet til offentlige institutioner samt muligheden for at indkøbe slutbrugerenheder som en service. Rammeaftalen er 4-årig og omfatter ca. 1300 offentlige kunder.

Du kan læse mere om SKI-rammeaftale 02.22 her: Se aftale

IT Relation er med i delaftale 01: It-drift

IT Relation er med på SKI rammeaftale 02.22 delaftale 01: It-drift. Offentlige institutioner kan derfor indgå rammeaftaler med IT Relation på følgende områder:

Platformservices

 • Applikationsdrift
 • Serverdrift
 • Managed public cloud
 • Virtual desktop as-a-service
 • Mail as-a-service
 • Database as-a-service
 • Backup as-a-service

Netværkservices

 • Managed LAN
 • Firewall as-a-service
 • VPN as-a-service
 • Wifi as-a-service
 • Tillægsydelser:
  Transition
  Level support
  Konsulentbistand

Infrastrukturservices

 • Server as-a-service
 • Virtualisering as-a-service
 • Storage kapacitet

Slutbrugerenheder

 • Slutbrugerenheder som en service

   

 • Managed slutbrugerenheder (leverandørens eller kundens eget udstyr)
 • Mobile device management

keyboard_arrow_up