Hør mere om Hverdagens IT Superhelte

Certificeringer og tildelinger

Vores certificeringer og tildelinger er din garanti for, at vi arbejder målrettet med bl.a. kvalitets- og sikkerhedsinitiativer, der har betydning for dig som kunde.

ISO/IEC 27001:2013 certificeret

IT Relation arbejder i overensstemmelse med Information Security Management System for ISO/IEC 27001:2013 standarden.

Hvad indebærer ISO 27001 certifikatet?
ISO 27001 er en international uafhængig standard for informationssikkerhed, hvor der stilles omfattende krav til organisering, ansvar, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af informationssikkerheden. IT Relation har implementeret ISO 27001 i hele organisationen og for vores datacentre. Vi udfører blandt andet løbende risikovurderinger og regelmæssige interne audits for at sikre effektiviteten af ledelsessystemet og vores procedurer. 

Se certifikatet her. 

ISAE 3402 certificeret, type 2

Uvildig garanti for informationssikkerheden af din IT drift.

Vi har en ISAE 3402 revisionserklæring. Det er en professionel validering, der dokumenterer og garanterer, at vi har styr på vores drift, egenkontrol, sikkerhed, kompetencer, forretningsgange og økonomi.

Årlig uafhængig kontrol

Certificeringen indebærer test af de kontroller, som erklæringen angiver. En kontrol som hvert år skal foretages af en uafhængig statsautoriseret revisor med IT revision som speciale.

Den statsautoriserede revisor foretager årligt en revision og udarbejder efterfølgende erklæringen. Ved revision af vores datacenter gennemgår revisoren blandt andet netværk, overvågning, beskyttelse mod brand, vand, strømafbrydelse, adgangssikkerhed og backup.

Du kan se vores seneste erklæring her: Revisionserklæring 2020 

Denne er udarbejdet i januar 2020 og er en type 2 erklæring, som udarbejdes for perioden 01.01.2020 til 31.12.2020. Den næste version, der dækker perioden 01.01.2021 til 31.12.2021, forventes at være tilgængelig primo februar 2022.

ISAE 3000 certificeret

IT Relation er certificeret efter ISAE-3000 standarden. Erklæringen er din sikkerhed for, at vi har procedurer og kontroller til at beskytte personoplysninger, samt at vi udfører databehandling af persondata i overensstemmelse med databehandleraftalen.

Du kan se vores erklæring her.

Denne er en type 1 erklæring, som betyder at den eksterne revision har gennemgået kontroller per 31.marts 2021.

Tildelt SKI-rammeaftale 02.22 IT-driftskapacitet

IT Relation er en del af den seneste SKI-rammeaftale 02.22 IT-driftskapacitet til den offentlige sektor. Formålet med den kommende rammeaftale 02.22 er at levere IT-driftskapacitet til offentlige institutioner samt muligheden for at indkøbe slutbrugerenheder som en service. Rammeaftalen er 4-årig og omfatter ca. 1300 offentlige kunder.

Du kan læse mere om SKI-rammeaftale 02.22 her: Se aftale

IT Relation er med i delaftale 01: It-drift

IT Relation er med på SKI rammeaftale 02.22 delaftale 01: It-drift. Offentlige institutioner kan derfor indgå rammeaftaler med IT Relation på følgende områder:

Platformservices

 • check Applikationsdrift
 • check Serverdrift
 • check Managed public cloud
 • check Virtual desktop as-a-service
 • check Mail as-a-service
 • check Database as-a-service
 • check Backup as-a-service

Infrastrukturservices

 • check Server as-a-service
 • check Virtualisering as-a-service
 • check Storage kapacitet

Slutbrugerenheder

 • check Slutbrugerenheder som en service
 • check Managed slutbrugerenheder (leverandørens eller kundens eget udstyr)
 • check Mobile device management

Netværkservices

 • check Managed LAN
 • check Firewall as-a-service
 • check VPN as-a-service
 • check Wifi as-a-service
 • check Tillægsydelser:
  Transition
  Level support
  Konsulentbistand
keyboard_arrow_up